Bài 24. Tán sắc ánh sáng


1. Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.2. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua...
Đề bàiMột cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, dưới góc tới i, tani =  \(\frac{4}{3}\) . Tính độ dài của vệt sáng tạo ở đáy bể. Cho biết chiết...
Đề bàiNhắc lại kết luận về sự lệch của tia sáng khi truyền lăng kính?Lời giải chi tiếtTia sáng khi truyền qua lăng kính thì tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.Với cùng...
Đề bàiTrình bày thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng.Lời giải chi tiết- Trong thí nghiệm, gương G đùng để phản chiếu ánh sáng Mặt Trời qua một khe hẹp F, nằm ngang, vào một buồng...
Đề bàiTrình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơnLời giải chi tiết- Rạch trên màn M một khe hẹp F’ song song với F và xê dịch màn M để đặt F’ vào đúng chỗ một màu...
Đề bàiTrong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn, nếu ta bỏ màn M đi rối đưa hai lăng kính lại sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiều nhau, thì ánh sáng có bị tán sắc hay không?Lời...
Đề bàiChọn câu đúngThí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minhA. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.C. Ánh sáng Mặt Trời...
Đề bàiMột lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, các chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm...