Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào


Đề bàiHãy phân biệt các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào. Lời giải chi tiếtCó thể lập bảng phân biệt bốn kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật như sau: Đặc điểmNuôi cấy...
Đề bàiNêu lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tế bào.Lời giải chi tiếtPhương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có các đặc tính như: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu...
Đề bàiSo sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật.Lời giải chi tiết*     Cấy truyền phôiCông nghệ này còn được gọi là công nghệ tăng sinh sản ở...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Thực chất của phương pháp cấy truyền phôi làA. tạo ra nhiều cá thể từ một phôi ban đầu.B. phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.C. cải...