Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


I - Thức ăn và sự tiêu hóaTừ xa xưa, con người đã hiểu rằng:- Ăn uống cũng cần như thở.- Người ta có thể nhịn ăn (vài tuần) lâu hơn nhịn thở (3 phút), nhưng không thể không ăn...
Đề bài- Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?- Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?- Quá...
Đề bàiQuan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24Lời giải chi tiết  Các cơ quan trong ống tiêu hóaCác tuyến tiêu hóa Khoang miệng (răng, lưỡi)Họng (hầu)Thực...
Đề bàiCác chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.Lời giải chi tiếtCác chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:- Căn cứ vào...
Đề bàiVai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?Lời giải chi tiếtVai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ...
Đề bàiCác chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận...