Bài 24. Tính chất của oxi


Đề bàiTrong tự nhiên oxi có ở đâu?   Lời giải chi tiết
Đề bàiTìm hiểu tính chất vật lý của oxi Học sinh hình thành nhóm nhỏ để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm được cung cấp một lọ đựng khí oxi đã đậy kín nút.  - Các em quan sát màu sắc...
Đề bàiTìm hiểu tính chất hóa học của oxi, phản ứng với các phi kim. Quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm, đưa ra nhận xét và trả lời các câu hỏi. a) Thí nghiệm 1:b) Thí nghiệm 2:Lời giải...
Đề bàiLời giải chi tiết- Khi đưa một đoạn dây sắt vào lọ khí oxi, không có hiện tượng gì xảy ra. - Quấn thêm vào dây sắt mẫu than gỗ, đốt cho sắt và than nóng đỏ rồi đưa...
Đề bàiTìm hiểu tính chất hóa học của oxi, phản ứng với hợp chất. Ngoài tính chất hóa học tác dụng với các đơn chất ( phi kim, kim loại ), oxi còn tác dụng với một số hợp chất,...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống những từ còn thiếu trong đoạn sau dựa vào những cụm từ gợi ý trong khung:Không màu, nhiều, ít nhẹ,Nặng, kim loại,Phi kim, hợp chấtOxi ở điều kiện thường là một chất khí …, khí...
Đề bàiViết phương trình hóa học của phản ứng giữa oxi với: a) Các kim loại Na(I), Ca(II), Al(III). b) Các phi kim S, P, C. c) Các hợp chất \(C{H_4}(metan),{C_2}{H_6}\)(etan), \({C_2}{H_2}\) (axetilen).Lời giải chi tiếta) Các phương trình hóa...
Đề bàiTính thể tích không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí metan, biết bằng các thể tích khí đều đo ở đktc và khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí.Lời giải chi tiếtSố mol...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 1,6 gam lưu huỳnh trong oxi ( không khí ), người ta thu được khí \(S{O_2}\) ( lưu huỳnh đioxit). a) Tính thể tích khí oxi cần thiết ( ở đktc) để đốt cháy. b)...
Đề bàiTrong thực tế, người ta dùng đèn oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Khí axetilen cháy trong không khí tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy...
Đề bàiĐốt cháy 6,2 gam photpho đỏ trong bình chưa 2,24 lit khí oxi (đktc) tạo thành chất rắn màu trắng  (\({P_2}{O_5}\) điphotpho pentaoxit). a) Tính khối lượng chất rắn tạo thành. b) sau phản ứng, chát tham gian phản...
Đề bàiĐốt cháy 2kg than đá trong không khí biết rằng trong than chứa 10% tạp chất rắn không cháy. a) Tính số mol khí oxi cần đốt cháy hoàn toàn than đá. b) Tính thể tích khí \(C{O_2}\) sinh...