Bài 24.Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua


Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó nằm dọc theo thanh nam châm như hình 24.1. Đóng công tắc K, thọat tiên ta thấy thanh nam châm bị đẩy ra xa.a. Đầu B của thanh nam châm...
 Hai cuộn dây có dòng điện được treo đồng trục và gần nhau (hình 24.2).a. Nếu dòng điện chạy trong cuộn dây có chiều như trên hình vẽ thì hai cuộn dây hút nhau hay đẩy nhau?b. Nếu đổi chiều...
Hình 24.3 mô tả cấu tạo của dụng cụ để phát hiện dòng điện (một loại điện kế). Dụng cụ này gồm một ống dây B, trong lòng B có một thanh nam châm A nằm thăng bằng, vuông góc...
24.4.a. Cực nào của kim nam châm trong hình 24.4a hướng về phía đầu B của cuộn dây điện?b. Xác định chiều của dòng điện chạy trong cuộn dây ở hình 24.4b.Trả lời:a) Cực Bắc của kim nam châm.b) Dòng...
Cuộn dây của một nam châm điện được nối với một nguồn điện mà tên các từ cực của nam châm điện được ghi trên hình 24.5. Hãy ghi tên các cực của nguồn điện.Trả lời:Đầu A của nguồn điện...
Các đường sức từ ở trong lòng ống dây có dòng điện một chiều chạy qua có những đặc điểm gì?A. Là những đường thẳng song song, cách điều nhau và vuông góc với trục của ống dây.B. Là những...
24.7 Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái choãi ra chỉ điều gì?A. Chiều của dòng điện trong ống dây.B. Chiều của...