Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua


Đề bàiHình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc nắm tay phải:...
Phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống phần tử phổ ở bên ngoài thanh nam châm.Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo...
Đề bàiSo sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrong từ trường của thanh nam châm, từ phổ là những đường cong nối từ...
Đề bàiNhận xét hình dạng của các đường sức từ?Lời giải chi tiếtĐường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua tạo thành những đường cong khép kín.
Đề bàiCho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm.Lời giải chi tiếtGiống như thanh nam châm, tại hai đầu ống...
Đề bàiCho ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thứ nhất ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình 24.4. Xác định tên các cực của ống dây.Phương pháp giải...
Đề bàiTrên hình 24.5 có một kim nam châm bị vẽ sai chiều. Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng. Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua...