Bài 24. Ứng động


Đề bàiỨng động khác hướng động ở những điểm nào?Lời giải chi tiếtSự khác nhau giữa ứng động và hướng động:- Ứng động: là sự vận động cây dưới ảnh hưởng của tác nhân môi trường từ mọi phía lên...
Đề bàiNêu đặc điểm của ứng động không sinh trưởng.Lời giải chi tiếtĐặc điểm của ứng động không sinh trưởng: là tế bào mất sức trương nước lá cụp xuống, sau đó sức trương nước phục hồi lá xòa ra...
Đề bàiNêu đặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp điệu đồng hồ sinh học.Lời giải chi tiếtĐặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp đồng hồ sinh học:Đó là những vận động của cơ thể và cơ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động lá là do:A. thay đổi vị trí vô sắc lạpB. thay đổi cấu trúc phitôcrômC. thay đổi nồng độ \(K^+\)D. thay đổi...
Đề bàiTrong thực tế, muốn thúc đẩy nở hoa, đánh thức chồi ngủ cần dùng biện pháp nào?Lời giải chi tiếtCó thể thúc đẩy nhanh hoặc kìm hãm chồi ngủ thêm hay sớm theo nhu cầu của con người bằng...