Bài 24 Ứng động


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-        Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.-        Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở hai...
Đề bàiSo sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a) và vận động nở hoa (hình 24.1 ).Lời giải chi tiết- Phản ứng hướng sáng của cây  là do ánh sáng chiếu sáng từ...
Đề bàiQuan sát hình 24.2 và cho biết hiện tượng gì xảy ra khi va chạm vào cây trinh nữ.Lời giải chi tiếtKhi va chạm vào cây trinh nữ cuống lá cụp xuống
Đề bàiHãy nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật.Lời giải chi tiết Ứng động giúp cây thích nghi đối với sự biến đổi của môi trường, bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.    
Đề bàiỨng động sinh trưởng là gì?Lời giải chi tiếtỨng động sinh trưởng là kiểu ứng động mà trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cùng một cơ quan (lá, cánh hoa,…) có tốc độ...
Đề bàiCơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?Lời giải chi tiếtCơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng là cánh hoa.
Đề bàiSự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?Lời giải chi tiếtSự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng kiểu quang ứng động (ứng động do tác động của ánh sáng) và nhiệt ứng động...
Đề bàiPhân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.Lời giải chi tiết   Ứng động sinh trưởngỨng động không sinh trưởng Đặc điểmTốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại mặt trên và...
Đề bàiNêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vậtLời giải chi tiếtỨng động giúp cho thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường đảm bảo cho cây tồn tại...