BÀI 24. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆP


Trình bày những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển thủy sản ở nước ta:-Thuận lợi:-Khó khăn:Trả lời:Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển thủy sản ở nước ta:a)  Thuận lợi:+)Điều kiện tự...
Cho bảng số liệu sau:SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA CẢ NƯỚC VÀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA 2 NĂM 2000 VÀ 2010(Đơn vị: nghìn tấn)Sản lượng thủy sảnNăm 2000Năm 2010Cả nướcĐồng bằng sông Cửu LongCả nướcĐồng bằng sông...
Hoàn thiện sơ đồ dưới đây:Trả lời:
Cho bảng số liệu sau:DIỆN TÍCH RỪNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NGÀNHNămDiện tích rừng(Nghìn ha)Giá trị sản xuất (tỉ đồng)TổngChia raTrồng và nuôi rừngKhai thác lâm sảnDịch vụ và hoạt động...