Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp


a)Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sảnNước ta có bờ biển dài 3260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Vùng biển nước ta có nguồn hải sản khá phong phú....
a)Lâm nghiệp ở nước ta có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh tháiNước ta có ¾ diện tích là đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển. Do vậy, lâm nghiệp có vị trí...
Đề bàiNhờ các điều kiện thuận lợi nào mà đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta?Lời giải chi tiếtCác điều kiện thuận lợi để đồng bằng sông Cửu Long trở...
Đề bàiHãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò của lâm nghiệp?Lời giải chi tiếtVí dụ chứng minh ý nghĩa kinh tế và sinh thái...
Đề bàiDựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và đã được phục hồi một phần.Lời giải chi tiếtTài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và...
Đề bàiHãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta.Lời giải chi tiếtNhững nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta:- Do hậu quả chiến tranh.- Nạn lâm...
Đề bàiLập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở nước ta theo mẫu?Lời giải chi tiếtHoạt động khai...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtSo sánh nghề nuôi tôm,...
Đề bàiHãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay?Lời giải chi tiếtHiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước...