Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng ch…


Trải qua hơn 20 năm (1954-1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng những cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa...
Ở miền bắc, cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ đã chấm dứt sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, nhưng do bị tàn phá nặng nề nên đến giữa năm 1976, mới căn bản hoàn thành nhiệm...
Sau đại thắng mùa Xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Thực tế đó trái với nguyện vọng, tình...
Đề bàiSau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 199,...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiQuốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202 để trả lời. Lời giải chi tiếtQuốc hội Khóa VI nước Việt...
Đề bàiĐảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào bài 24...
Đề bàiÝ nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nướcPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 để trả lời. Lời giải chi tiết- Là yêu cầu tất yếu, khách quan...