Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất…


I. Tình hình kinh tế-xã hội1. Những biến động về kinh tếKhi cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ, toàn quyền Đông Dương tuyên bố: “Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức...
II. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh1. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hộiSau những hoạt động không thành công trong năm 1913, Việt Nam Quang phục hội gần như nằm im. Khi chiến tranh bùng nổ,...
III. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới1. Phong trào công nhânTrong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân đã kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang.Ngày 22-2-1916, nữ công...
Đề bàiChính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 146, 147...
Đề bàiNhững chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 147,...
Đề bàiTrong thời gian đầu chiến tranh, Việt Nam Quang Phục hội đã hoạt động với những hình thức nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 148, 149, suy luận để trả lờiLời giải...
Đề bàiViệc vua Duy tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 149, suy luận để trả lờiLời...
Đề bàiViệc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 149, 150 để...
Đề bàiTrong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11...
Đề bàiCác cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 150, 151 để suy luận trả lờiLời giải chi tiếtCác cuộc khởi...
Đề bàiTại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 151 để lí giải.Lời giải chi...
Đề bàiVì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 152, 153 để lí giải.Lời giải chi tiếtNguyễn Tất Thành quyết định sang...
Đề bàiNhững hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 152, 153 để suy luận trả lờiLời giải chi tiết-...
Đề bàiNêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 146-148 để trả lờiLời giải...
Đề bàiĐiểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 146-148 để trả lờiLời giải chi tiết
Đề bàiTại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để phân tích, lí giải.Lời...