Bài 24: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có những biến động như:A. Nhiều...
BÀI TẬP 2: 1. Hãy trình bày chính sách khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất.- Về công nghiệp:- Về thương nghiệp- Về Nông nghiệp:Trả lời:Chính sách khai thác của...
BÀI TẬP 3: Hãy nêu một số hiểu biết của em về cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) theo các tiêu chí dưới đây:a)  Lực lượng tham gia:..........................b)  Kế hoạch tiến hành:..........................c) Kết quả:........................................Trả...
BÀI TẬP 4:    So với các cuộc khởi nghĩa khác của binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp trước năm 1917, khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên có điểm gì nổi bật?Trả lời:        Cuộc khởi nghĩa đã...
BÀI TẬP 5: Hãy nêu nhận xét vế phong trào Hội kín ở Nam Kì- Lực lượng tham gia:-  Hình thức hoạt động:- Địa bàn hoạt động:- Thực chất của phong trào Hội kín:Trả lời:Phong trào Hội kín ở Nam Kì- Lực lượng...
BÀI TẬP 6: Hãy điền vào bảng dưới đây mốc thời gian diễn ra các cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiếu sổ cho phù hợp với các sự kiện lịch sử.Thời gianSự kiện Cuộc khởi nghĩa của người...
BÀI TẬP 7: Hãy ghép sự kiện ở cột B với mốc thời gian ở cột A cho phù hợp.  a) Năm 1918 1. Nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lươngb) Tháng 6 và...
BÀI TẬP 8: 1. Hãy hoàn thiện bảng dưới đây về phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).Phong tràoĐịa bànHình thứcThành...
BÀI TẬP 9: Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai về Nguyễn Tất Thành. Sớm có lòng yêu nước, thương dân, muốn cứu dàn, cứu nước Rất khâm phục tinh thần yêu nước...
BÀI TẬP 10:1. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?Trả lời:– Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết+ Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các...
Câu 1 (2,0 điểm): Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa?Trả lời:- Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển...
ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I: Đề số 1: Câu 1 (4,0 điểm): Cuộc Duy tân Minh Trị có nội dung và ý nghĩa như thế nào?Trả lời:*Nội dung:Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một...
Câu 1 (3,0 điểm) : Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?Trả lời:* Hoàn cảnh:                                                                                                     - Hành động xâm lược cúa chủ nghĩa phát xít đã thúc đẩy các quốc gia trên thế giới phối hợp với nhau...
Câu 1 (3,0 điểm): Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?Trả lời:- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, l-ta-li-a và Nhật Bản. -...
BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam làA. "nhòm ngó" nước ta trong...
BÀI TẬP 2: Vào giữa thế kỉ XIX, trong lúc xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và đứng trước nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây, vua Tự Đức lại...
BÀI TẬP 3: Những nhận xét dưới đây đúng hay sai?1. Về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm1884:Từ năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã kiên...
BÀI TẬP 5: Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai về các giai cấp và tầng lớp xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Giai cấp công nhân ra đời...
BÀI TẬP 6:  Điền vào bảng hệ thống kiến thức những nội dung phù hợp về đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.Phong...
BÀI TẬP 7: Bằng những sự kiện lịch sử đã học, hãy chứng minh: phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (đến hết Chiến tranh thế giói...