Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo)


Dựa vào hình 24.1. Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người thời kì 1995 - 2002, tr. 86 SGK, em hãy:a)   Hoàn thành bảng dưới đây:TỐC ĐỘ TĂNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI THỜI...
Quan sát hình 24.2. Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 (giá so sánh năm 1994), tr. 86 SGK, hãy nêu nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp...
Dựa vào hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, tr. 87 SGK, em hãy ghi dấu cộng (+) vào ô những nhận xét sai.1. Các tỉnh phía bắc của vùng (Thanh Hoá, Nghệ An) có nhiều khoáng...
Dựa vào hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, tr. 87 SGK, hoàn thành bảng dưới đây:Trả lời:TTCNThanh HóaVinhHuếCác ngành kinh tế chínhCơ khíSản xuất vật liệu xây dựngChế biến lương thực, thực phẩmDu lịchKhai khoángCơ khíChế...