Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)


Đề bàiDựa vào nội dung SGK em hãy đánh dấu × vào ô trống những ý em cho là đúng:Để phát triển nông nghiệp của vùng cần phải:☐ Mở rộng diện tích trồng cây lương thực ở vùng đồng bằng.☐ Phát...
Đề bàiQuan sát lược đồ Kinh tế vùng Bắc Bộ trang 87 trong SGK và lược đồ dưới đây, em hãy:-Điền tên các cửa khẩu Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo vào chỗ chấm (…) ở lược đồ...