Bài 24. Vùng biển Việt Nam


Dựa vào hình 24.1. Lược đồ khu vực Biển Đông, tr 87 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ Biển Đông tiếp giáp Với những biển nào? Đại dương nào?...
Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời:
Muốn khai thác lâu dài và bảo vệ tốt môi trường biển, chúng ta cần phải làm gì?Trả lời;Muốn khai thác lâu dài và bảo vệ tốt môi trường biển chúng ta cần phải;– Khai thác hợp lý thuỷ hải...