Bài 24. Vùng biển Việt Nam


a) Tài nguyên biểnVùng biển nước ta rất giàu và đẹp, nguồn lợi thật là phong phú, đa dạng và có giá trị to lớn về nhiều mặt (kinh tế, quốc phòng, khoa học...).Biển của chúng ta là một kho...
Em hãy tìm trên hình 24.1 (SGK trang 87) vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên.Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp vùng biển của những quốc...
Quan sát hình 24.2 (SGK trang 88), em hãy cho biết nhiệt độ nước biển tầng mặt thay đổi như thế nào?Trả lời- Nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 7 cao hơn tháng 1; biên độ nhiệt tháng 1...
Dựa vào hình 24.3 (SGK trang 89), em hãy cho biết hướng chảy của các dòng biển hình thành trên Biển Đông tương ứng với hai mùa gió chính khác nhau như thế nào?Trả lờiDòng biển hình thành trên Biển...
Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào?Trả lời- Khoáng sản: dầu khí, khoáng sản kim loại, phi kim loại, là cơ sở để phát...
Em hãy cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta.Trả lờiThiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta là bão, sạt lở bờ biển...
Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?Trả lờiCần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ biển tốt hơn.
Vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển. Trả lời- Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt...
Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?Trả lời- Thuận lợi: Biển giàu tài nguyên sinh vật biển (cá, tôm, mực, san hô,...), khoáng sản (dầu...