Bài 25. Ankan


1. Khái niệm-          Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)-          Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)2. Đồng đẳng, danh pháp- Đồng phân cấu tạo: Ankan từ C4H10 trở đi có công thức đồng...
Đề bàiThế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?Lời giải chi tiết- Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. Hiđrocacbon no được chia thành hai loại:   + Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon no không có...
Đề bàiViết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:-  CH3 ; -C3H7; -C6H13Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa cộng thêm 1 H vào các gốc ankyl đó sẽ được CTPT của các hidrocacbon...
Đề bàiViết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng.b) Tách một phân tử hidro từ phân tử propan.c) Đốt cháy hexanLời giải chi tiết
Đề bàiCác hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều...
Đề bàiHãy giải thích:a) Tại sao không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan)gần lửa, trong khi đó người ta có thể nấu chảy nhựa đường để làm giao thông.b) Không dùng nước để dập các đám...
Đề bàiPhương pháp giải - Xem chi tiếtChọn mạch cacbon dài nhất làm mạch chính, đánh số thứ tự  từ phía gần nhánh hơnTên ankan = số vị trí nhánh + tên mạch nhánh  + tên mạch chính ( đuôi...
Đề bàiKhi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X làA.C3H8B. C5H10C. C5H12D. C4H10Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính được số mol CO2Tính được khối lượng của H:...