Bài 25. Biến dạng của lá


Đề bàiTìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn dưới đây:- Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết+ Lá cây xương rồng có đặc điểm gì?+ Vì sao đặc điểm đó giúp cây có...
Đề bàiHãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại...
Đề bàiXem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?Lời giải chi tiếtSự biến dạng của lá nhằm phù hợp với hoạt động của cây. Một số loại cây có lá biến dạng...
Đề bàiSự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì?Lời giải chi tiếtChức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.Tuy...
Đề bài Có những loại lá biến dạng phổ biến nào? Chức năng của mỗi loại là gì?Lời giải chi tiếtCó các loại biến dạng như: Lá bắt mồi, lá dự trữ, lá biến thành gai, lá vảy,  tua cuốn, tay...
Đề bàiHãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây.Lời giải chi tiếtVí dụ: Một số cây có biến dạng ở...
Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác trong những hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như lá biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá...