Bài 25. Châu Mĩ


Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.GỢI Ý LÀM BÀIChâu Mĩ giáp với những đại dương:- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương- Phía Tây giáp Thái Bình Dương- Phía Đông giáp Đại Tây...
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, diện tích của Châu Mĩ đứng...
Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.GỢI Ý LÀM BÀICác dãy núi cao ở phía tây là:- Coóc-đi-e- An-đét
Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.GỢI Ý LÀM BÀI- Đồng bằng Trung tâm- Đồng bằng A-ma-dôn.
Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.GỢI Ý LÀM BÀICác dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông là:- A-pa-lát- Bra-xin.
Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới. GỢI Ý LÀM BÀI– Bao gồm: Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.– Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía...
Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.GỢI Ý LÀM BÀIĐịa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông:- Dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét.- Giữa là...
Chỉ 2 con sông: Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ. GỢI Ý LÀM BÀICác em dựa trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ để xác định 2 con sông Mi-xi-xi-pi ở Bắc Mĩ và sông A-ma-dôn ở...