Bài 25. Giao thoa ánh sáng


1. Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch với sự truyền thẳng khi ánh s áng gặp vật cản. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.2. Hai chùm sáng kết...
Đề bàiTrong thí nghiệm này, có thể bỏ màn M đi được không?Lời giải chi tiếtTrong thí nghiệm giao thoa, ta có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi qua kính lúp vào mắt. Nếu...
Đề bàiQuan sát các vân giao thoa, có thể nhận biết vân nào là vân chính giữa không?Lời giải chi tiếtNếu dùng ánh sáng đơn sắc, thì trên màn ta thu được các vân sáng và vân tối xen kẽ...
Đề bàiKết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?Lời giải chi tiếtKết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có tính chất sóng.
Đề bàiViết công thức xác định vị trí các vân sáng?Lời giải chi tiếtVị trí các vân sáng: \({x_s} = k{{\lambda D} \over a}\) (k = 0; ±1; ±2; ±3;…)
Đề bàiViết công thức tính khoảng vân?Lời giải chi tiết- Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp- Công thức tính khoảng vân: \(i = {{\lambda D} \over a}\)
Đề bàiÁnh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?Lời giải chi tiếtÁnh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 780 nm.
Đề bàiNêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc?Lời giải chi tiết- Ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định.- Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng...
Đề bàiChỉ ra công thức tính khoảng vân?A. i = \(\frac{\lambda D}{a}\);            B. i = \(\frac{\lambda a}{D}\);C. i = \(\frac{aD }{\lambda }\);            D. i = \(\frac{a}{\lambda D}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhoảng vân:...
Đề bàiChọn câu đúng.Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng λ bằng A. 0,589 mm.             B. 0,589nm.C. 0,589 μm.              D. 0,589 pm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁnh sáng...
Đề bàiTrong một thí nghiệm Y-âng với a = 2mm, D = 1,2m, người ta đo được i = 0,36mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ?Phương pháp giải - Xem chi tiết+ Sử dụng công...
Đề bàiMột khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với...
Đề bàiTrong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước...