Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn


Đề bàiHãy chỉ ra những hạn chế trong học thuyết của Lamac.Lời giải chi tiếtNhững biến đổi của cơ thể dưới tác động của môi trường đều được di truyền.- Do ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật...
Đề bàiHãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.Lời giải chi tiết- Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích nghi...
Đề bàiHãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.Lời giải chi tiết- Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (Đacuyn gọi là đấu tranh sinh tồn) và do vậy...
Đề bàiNêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.Lời giải chi tiếtBaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiTrình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.Lời giải chi tiết
Đề bàiCâu nào trong số các câu nêu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?A. CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.B. CLTN thực chất là...