Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc


Hãy nối mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hợp:Thời gian Nội dung sự kiện1,Ngày 20-11-1873 A,Chiến Thắng Cầu Giấy lần thứ nhất2,Ngày 21-12-1873 B,Quân Pháp tấn công Thuận An3,Ngày 15-5-1874 C,Quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ...
Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp sau chiến thắng cầu Giấy lần thứ hai đã dẫn đến hậu quả gì?Hướng dẫn trả lời:Với hiệp ước 1883, triều đình phong kiến nhà Nguyễn không những tự mình...
Em hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng(1883)Hướng dẫn làm bài:Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để...
Nội dung hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác so với hiệp ước Hác-măng (1883), qua đó thể hiện âm mưu xảo quyệt của thức dân Pháp như thế nào?Hướng dẫn trả lời:Hiệp ước Pa-tơ-nốt ngày 6/6/1884 Hoàn cảnh:- Sau...
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là A. Để giải quyết vụ Đuy-puy.B. giải quyết vụ các giáo sĩ bị tấn công ở Hà Nội.C....
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau1. [ ] Khi quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất, quân đội triều đình ở đây đã chống trả quyết liệt,...