Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)


Từ chiều 18 - 8 - 1883, hạm đội Pháp bắt đầu bắn phá dữ dội các pháo đài ở cửa Thuận An. Đến ngày 20 - 8, chúng đổ bộ lên khu vực này. Triều đình hoảng hốt xin...
Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến, ở Hà Nội, khi quân Pháp nổ súng đánh thành, nhân dân tự tay đốt nhà,...
Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân chúng cả nước.Nền kinh tế đất nước ngày càng kiệt quệ. Nhân dân đói khổ. Giặc cướp nổi lên ở khắp nơi, có lúc...
Ngay khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến.Thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta khép chặt vòng vây. Ngày 21 - 12 - 1873,...
Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển và do nhiều nguồn tin, chủ yếu của bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ cung cấp, thực dân Pháp đã nắm...
Ngay sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp đã bắt tay ngay vào việc thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế nhằm biến nơi đây thành bàn...
Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược:Dựa vào nội dung các hiệp ước mà triều đình kí với Pháp:- Hiệp...
Bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884. Hiệp ước 1883Hiệp ước 1884 -Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì.- Cắt tỉnh Bình Thuận...
Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp:- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong nhân dân các được đẩy mạnh hơn.- Quan lại triều đình ờ các địa...
Thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy năm 1883 vì:- Pháp đã thoát khỏi tình trạng khó khăn sau chiến tranh Pháp — Phổ, tiềm lực kinh tế, tài chính,...
Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất vì:- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp.- Triều đình...
Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc vì:- Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp- Triều đình Huế vẫn giữ tư tưởng chủ hoà, muốn thương lượng...
Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì:- Âm mưu của Pháp: cho tên Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội, lấy cớ đưa quân ra Bắc để giải quyết vụ việc, nhưng thực chất là đánh...
Những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867:- Thực dân Pháp tiến hành thiết lập bộ máy thống trị, vơ vét của cải. lúa gạo ở Nam Kì...- Triều đình Huế không tìm kế chống Pháp...
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai:- Âm mưu của Pháp: vu cho triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngăn cản việc đi lại của người Pháp trên sông Hồng, dao thiệp với nhà Thanh....
* Diễn biến trận Cầu Giấy năm 1873:- Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây.- Ngày 21-12-1873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy.- Chớp thời...
- Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến:+ Nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc, họ tổ...