Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam


Đề bàiQuan sát kĩ nền móng Tiền Cambri ở hình bên, em hãy cho biết ở giai đoạn đó nước ta chủ yếu là biển hay lục địa. Và có những nền móng cổ nào.Lời giải chi tiếtỞ giai đoạn...
Đề bàiQuan sát kĩ các nền móng Cổ sinh và Trung sinh ở hình bên, em hãy cho biết:- Giai đoạn Cổ sinh diễn ra ở những vùng nào- Giai đoạn Trung sinh diễn ra ở những vùng nào- Kết...
Đề bàiQuan sát hai hình bên và kết hợp kiến thức bản thân, em hãy cho biết:- Hình nào thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Giải thích vì sao.- Hình nào thể hiện giai đoạn Tân kiến...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Đặc điểm của vận động Tân kiến tạo ở nước ta là: ☐ Chỉ có vận động nâng lên và sụt lún, không tạo núi.☐ Làm cho nhiều miền địa hình...