Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha


Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha.Trả lời:- Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha.- Phân loại+ Máy điện tĩnh: Khi làm việc không...
Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.Trả lời:+ Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.+ Hệ số biến áp pha:               \({K_p} = {{{U_{p1}}} \over {{U_{p2}}}} = {{{N_1}} \over {{N_2}}}\)Với N1, N2 là số vòng dây...
Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn...