Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải …


Quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh.GỢI Ý LÀM BÀITrang phục của phụ nữ Chăm và Kinh kín đáo, thướt tha, màu sắc tươi, hài hòa với truyền thống Việt...
Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp: trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản; các ngành khác.GỢI Ý LÀM BÀICác hình được sắp xếp theo nhóm ngành...
Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung.GỢI Ý LÀM BÀIMột số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:- Dân tộc Kinh- Dân tộc Chăm- Dân tộc Katu- Dân tộc Cor- Dân...
Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối?GỢI Ý LÀM BÀINgười dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối...
Em hãy sưu tầm các ảnh về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung.GỢI Ý LÀM BÀI
Đọc bảng dưới dây, giải thích vì sao đồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất trên.GỢI Ý LÀM BÀIĐồng bằng duyên hải miền Trung lại có các hoạt động sản xuất trên vì:Điều kiện...