Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thự…


Đề bàiĐường lối kháng chiến tàn dân, toàn vẹn, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hóa ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiPhân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 105, 108 để...
1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổMặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3 - 1946 và Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946, thực dân Pháp tìm cách phá hoại,...
Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, quân dân ta chủ động tiến công quân Pháp, bao vây, giam chân lực lượng chúng ở Thủ đô Hà Nội, các thành phố và các thị xã, tạo thế trận đi vào...
Cuối tháng 10 - 1946, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp trở về, nhất là sau vụ thực dân Pháp gây xung đột ở Hải Phòng và Lạng Sơn (20 -11 -1946), công việc chuẩn...
1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt BắcĐể giải quyết khó khăn khi phạm vi chiếm đóng mở rộng và thực hiện âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh”, tháng 3 - 1947, Chính phủ Pháp...
Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nhằm chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của...
Đề bàiTrước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 103 để trả lời.Lời giải chi tiếtTrước...
Đề bàiChủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi... đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 103, 104 để...
Đề bàiTại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 104 để lí giải.Lời giải chi...
Đề bàiHãy trình bày diễn biến cuộc chiến đấu ở các đô thị cuối năm 1946 - đầu năm 1947 và ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang...
Đề bàiCuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 105, 106 để trả lời.Lời giải chi tiếtQuá trình...
Đề bàiHãy trình bày âm mưu và hành động của thực dân Pháp trong cuộc tiến công căn cứ địa Việt Bắc của ta.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 106 để trả lời.Lời...
Đề bàiDựa vào lược đồ (Hình 45), trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 107, 108 để trả lời.Lời giải chi tiết1....
Đề bàiHãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu - đông 1947.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 108 để...
Đề bàiCuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 108, 109...
Đề bàiTại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 108, 109 để lí giải. Lời giải chi tiết-...