Bài 25: Ôn tập chương III – Lịch sử 6


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Năm 179 TCN, An Dương VươngA.lãnh đạo nhân dân Âu Lạc chống quân Tần thắng lợi.B. lãnh đạo nhân dân Âu Lạc đánh thắng...
Bài tập 2. Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp.A                                                                  B1. Năm 179 TCN, nhà Triệu a) tách châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).2. Năm 111...
Bài tập 3. Hãy hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.SôTTThời gianTên cuộc khởi nghĩaTóm tắt diễn biến1Năm 40Hai Bà Trưng 2Năm 248 Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú...
Bài tập 4. Hãy trình bày nét chính về sự chuyển biến của nền kinh tế và xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc.Trả lời  - Vể kinh tế: Nghề rèn sắt vẫn phát triển. Trong nông nghiệp nhân dân ta đã...