Bài 25. Ôn tập chương III – Lịch sử 6


Đề bàiTại sao Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để lí giải.Lời...
Đề bàiTrong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào? Hãy thống kê cụ thể qua từng...
Đề bàiChính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của chúng là gì?Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiLập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiết*Bảng thống kế các cuộc khởi nghĩa...
Đề bàiHãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTheo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã...