Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép, nam châm điện


Nam châm điện gồm một cuộn dây dẫn quấn xung quanh một lõi sắt non có dòng điện chạy qua.a. Nếu ngắt dòng điện thì nó còn có tác dụng từ nữa không?b. Lõi của nam châm điện phải là...
Trong nam châm điện được vẽ trên hình 25.1, nếu thay lõi sắt non bằng lõi niken thì:a. Từ trường có mạnh hơn cuộn dây không có lõi không?b. Đầu A của cuộn dây là cực từ gì?Trả lời:a. Từ...
Hình 25.2 vẽ một số kẹp giấy bằng sắt bị hút dính vào các cực của thanh nam châm.a. Có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm được không? Vì sao?b. Nếu khẳng định các...
25.4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có khả năng nhiễm từ và trở thành nam châm vĩnh cửu?A. Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của nam châm điện mạnh trong thời...