Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)


Đề bàiTới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?Lời giải chi tiếtTới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc.
Đề bàiTrong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì:- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 ;- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 ;- Từ phút thứ 7 đến phút...
Đề bàiTrong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 ;- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 ;- Từ phút thứ 7 đến phút...
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:a) Băng phiến đông đặc ở (1)................ Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)................ nhiệt...
Đề bàiHình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?Lời giải chi tiết-...
Đề bàiTrong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtSự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể...
Đề bàiTại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ?Lời giải chi tiếtNgười ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ vì...