Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp- Ứng dụng của oxi


Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3?GiảiCông thức của oxit là: SO2, SO2, P2O5, Fe3O4, Al2O3.
Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:a) \(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)b) \(Fe + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow FeO + {H_2} \uparrow \)c) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)d) \(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)e) \(CaO...
a) Củi, than cháy được trong không khí. Nhà em có củi, than xếp trong hộc bếp, xung quanh có không khí. Tại sao củi, than đó lại không cháy?b) Củi, than đang cháy em muốn dập tắt thì phải...
Cho các oxit: CO2, SO2, P2O5, Al2O3, Fe3O4.a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào?b) Viết phương trình hoá học của phản ứng và nêu điều kiện phản ứng (nếu có) điều chế các oxit trên.Giảia)  Các oxit:...
Phải trộn hỗn hợp C2H2 và O2 với tí lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất? Phản ứng này được ứng dụng để làm gì?GiảiPhương trình hoá học của phản ứng...
a) Biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi trong nhôm oxit bằng 4,5: 4. Công thức hoá học của nhôm oxit làA. AlO.            B. AlO2.         C....
Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.GiảiGiả sử công thức hóa học của oxit có dạng \({S_x}{O_y}\)Theo giả thiết, ta có: \({{16y} \over {32x + 16y}} = {{60}...