Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi


Đề bàiSự oxi hóa là gì?Lời giải chi tiếtSắt bị oxi hóa chậm trong không khí tạo thành gỉ sắt theo phương trình hóa học: \(3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}\)Trong không khí nhôm kim loại bị oxi hóa...
Đề bàiTìm hiểu về phản ứng hóa hợp.Lời giải chi tiếtXem xét các phản ứng hóa học sau: \(3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}\)\(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)\(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_5}\)\(S + {O_2}\buildrel {{t^0}}...
Đề bài Tìm hiểu tính chất hóa học của oxi, phản ứng với các phi kim. Học sinh quan sát hình bên dưới ( hình 4.9 đến 4.14) cùng thảo luận với các bạn để đưa ra những ứng dụng của...
Đề bàiLập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của oxi với các kim loại natri Na, canxi Ca, đồng Cu, sắt Fe, và nhôm AL. Biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được...
Đề bài Lập phương trình phản ứng hóa học dưới đây. Hãy chỉ ra đâu là phương trình của phản ứng hóa a) \(Al + S\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{l_2}{S_3}\)                      b) \(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)c) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over...
Đề bài Axetilen có công thức hóa học \({C_2}{H_2}\), trong công nghiệp người ta dùng \({C_2}{H_2}\)trong đèn xì oxi- axetilen để hàn, cắt kim loại. Đề dùng hết 1 lít khí axetilen thì cần bao nhiêu lít oxi? Người ta sử...
Đề bàiĐể xe ô tô hoạt động được thì cần là phải có nhiều liệu ( xăng hay dầu điezen), khi động cơ hoạt động diễn ra quá trình đốt chát nhiên liệu tạo thành khí cacbon đioxit\((C{O_2})\), hơi nước...