Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen


Đề bàiCông nghệ gen là gì? ADN tái tổ hợp là gì?Lời giải chi tiếtCông nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ đó tạo...
Đề bàiTrình bày quy trình tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.Lời giải chi tiết*    Tạo ADN tái tổ hợpTrong công nghệ gen, để đưa một gen từ tế bào này sang tế...
Đề bàiLàm cách nào nhận biết được dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp?Lời giải chi tiếtĐể nhận biết được tế bào vi khuẩn nào đã nhận được ADN tái tổ hợp, phải chọn thể truyền có...
Đề bàiSinh vật chuyển gen là gì? Lợi ích của sinh vật chuyển gen như thế nào? Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtSinh vật chuyển gen là các cá thể được bổ sung vào bộ gen của mình những gen...
Đề bàiHãy chọn phương án đúng nhất. Thành quả của công nghệ gen làA. tuyển chọn được các gen mong muốn ở vật nuôi, cây trồng.B. cấy được gen của động vật vào thực vật.C. cấy được gen của người...