Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại …


Đề bàiDựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.Đại dươngTên dòng biểnNơi xuất phát (khoảng vĩ độ)Hướng chảyĐại Tây...
Đề bàiDựa vào lược đồ hình 2, em hãy:- Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:Địa điểmABCDNhiệt độ (oC)    - Giải thích vì sao ở cùng một...