Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại …


Đề bàiDựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:- Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.-...
Đề bàiDựa vào lược đồ hình 65 SGK, hãy:- So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 60°B.- Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và...