Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng


I. Tiêu hóa ở khoang miệngCấu tạo khoang miệng (hình 25-1)- Khi thức ăn được đưa vào trong miệng sẽ diễn ra các hoạt động sau:+ Tiết nước bọt+ Nhai+ Đảo trộn thức ăn+ Hoạt động của enzim (men) amilaza...
Đề bài- Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?- Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.Lời giải chi...
Đề bài- Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?- Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?- Thức ăn...
Đề bàiThực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?Lời giải chi tiếtThực chất sự biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng à sự cắt nhỏ. nghiền cho mềm nhuyễn và đảo...
Đề bàiHãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu".Lời giải chi tiếtNghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” là khi nhai càng kĩ thì...
Đề bàiVới khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp? Lời giải chi tiếtVới khẩu phần ăn đầy...
Đề bàiKhi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào Lời giải chi tiếtKhi ta ăn cháo hay uống sữa, sự biến đổi các loại thức ăn...