BÀI 25. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP


Hãy điền vào bảng sau các điều kiện sinh thái nông nghiệp và sản phẩm chuyên môn hóa sản phẩm của từng vùng nông nghiệp:Vùng nông nghiệpĐiều kiện sinh tháiSản phẩm chuyên môn hóaTrung du và miền núi Bắc Bộ  Đồng...
Quan sát biểu đồ dưới đây:BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI PHÂN THEO NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÂN THEO VÙNGHãy rút ra nhận xét và giải thích về tình hình phát triển số lượng trang trại ở nước...