Bài 25. Tự cảm


Đề bàiPhát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.Lời giải chi tiếtGiả sử có một mạch kín C, trong đó có dòng điện cượng đọ i. Dòng điện i gây ra một từ trường,...
Đề bàiĐộ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?Lời giải chi tiếtSuất điện động tự cảm etc = - L \(\frac{\Delta i}{\Delta t}\).Từ đây ta thấy nó tỉ lệ với độ tự cảm của mạch và tỉ...
Đề bàiChọn câu đúng:Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống...
Đề bàiPhát biểu nào dưới đây là sai?Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: A. Dòng điện tăng nhanhB. Dòng điện giảm  nhanhC. Dòng điện có giá trị không đổiD. Dòng điện biến thiên nhanh.Phương pháp giải -...
Đề bàiTính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐộ tự cảm của ống dây hình...
Đề bàiSuất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị ia xuống 0 trong 0,01s. Tính ia.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐộ lớn...
Đề bàiTrong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.Phương...
I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍNGiả sử có một mạch kín C, trong đó có dòng điện cượng đọ i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường này gây ra  một từ thông Φ qua C...
Đề bàiHãy thiết lập công thức:\(L = 4.\pi {.10^{ - 7}}.\dfrac{{{N^2}}}{l}S\)Lời giải chi tiếtXét cuộn dây có chiều dài l, tiết diện S, được quấn N vòng dây.Khi có dòng điện i chạy qua cuộn dây, trong lòng cuộn dây...
Đề bàiTrong mạch điện vẽ trên hình 25.4 SGK, khóa K đang đóng ở vị trí a. Nếu chuyển K sang vị trí b thì điện trở R nóng nên. Hãy giải thíchLời giải chi tiết- Khi K ở chốt...
Đề bàiChứng tỏ rằng hai vế của phương trình sau có cùng đơn vị là Jun (J)\({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}.L{i^2}\)  Lời giải chi tiếtTheo công thức suất điện động tự cảm:\({{\rm{e}}_{tc}} =  - L.\dfrac{{\Delta i}}{{\Delta t}}\)Độ tự cảm L có đơn vị...
Đề bàiTrong những trường hợp nào có hiên tượng tự cảm?Lời giải chi tiếtHiện tượng tự cảm xuất hiện trong một mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy qua, hoặc trong một mạch điện một chiều khi ta đóng mạch hay ngắt...