Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ…


1.Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mớiSau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước, về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập,...
- Bảo vệ biên giới Tây Nam: Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn “Khơme đỏ” ở Campuchia do Pôn Pốt cầm đầu đã mở những cuộc hành...
Đề bàiTrong việc thực hiện các kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985), nước ta đã đạt được những thành tựu và ưu điểm, đồng thời có những khó khăn và yếu kém gì?Phương...
Đề bàiCuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ Quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk Lịch sử 12...
Đề bàiGiai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thể hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 203,...
Đề bàiViệt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...