Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ


Đề bàiQuan sát hình 25.1 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học, em hãy:- Dùng bút chì màu để tô rõ ranh giới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, điền tên các vùng tiếp giáp, các tỉnh...
Đề bàiHãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:Đặc điểm địa hình của các tỉnh trong vùng là:☐ Vùng núi, đồi tập trung ở phía bắc, đồng bằng nằm ở phía nam.☐ Vùng đồi núi chiếm trên...
Đề bàiĐiều kiện tự nhiên và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế của vùng.Lời giải chi tiết- Thuận lợi:+ Có nhiều vũng vịnh...