Bài 26 – 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ


Bài 26-27.10. Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây:a)  Rút ra kết luận;b)  Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng;c)  Quan sát hiện...
Bài 26-27.11 Sự bay hơiA. xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.B. chi xảy ra ở trong lòng chất lỏng.c. xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.D. chỉ xảy ra đối với một...
Bài 26-27.12. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm.B. Mưa.C. Tuyết tan.D. Nước đọng trong nắp vung của ấm đun nước, khi dùng ấm đun...
Bài 26-27.13. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?A. Nóng chảy và bay hơi.           B. Nóng chảy và đông đặc.C. Bay hơi và đông đặc.                    D. Bay hơi và ngưng tụ.Trả...
Bài 26-27.14. Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không?A. Dùng hai đĩa giống nhau.B. Dùng cùng...
Bài 26-27.15. Tại sao muốn nước trong cốc nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi thổi trên mặt nước?Trả lời:Muốn nước trong cốc nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi thổi trên mặt nước...
Bài 26-27.16. Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam làm thí nghiệm như sau:- Đặt hai cốc nước giống nhau, một cốc trong nhà và một cốc ngoài trời nắng.-  Cốc trong nhà được thổi...
Bài 26-27.17. Trong hơi thả của người bao giờ cũng có hơi nước. Tại sao ta chỉ có thể nhìn thấy hơi thở của người vào những ngày trời rất lạnh?Trả lời:Khi ta thở, chất khí từ phổi ra ngoài...
Bài 26-27.1. Trong các đặc điếm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng,C. Không nhìn thấy...
Bài 26-27.2. Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:A. Nước trong cốc càng nhiều.B. Nước trong cốc càng ít.C. Nước trong cốc càng nóng.D. Nước trong cốc càng lạnh.Trả lời:Chọn C.Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh...
Bài 26-27.3. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?A. Sương đọng trên lá cây             B. Sương mù.C. Hơi nước.                                   D. Mây.Trả lời:Chọn CSự tạo thành hơi nước không phải là sự...
Bài 26-27.4. Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?Trả lời:Trong hơi thở của người có hơi nước. Khi gặp...
Bài 26-27.5. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan?Trả lời:Sương mù thường có vào mùa lạnh. Khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan, vì ánh nắng...
Bài 26-27.6. Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?Trả lời:Tốc độ bay hơi tăng khi nhiệt độ tăng và có gió. Sấy tóc vừa tăng nhiệt độ vừa tạo thành gió.
Bài 26-27.7. Các bình trong hình 26-27.1 đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào còn ít nước nhất, bình nào còn nhiều nước nhất?Trả lời:Do diện tích...
26-27.8*. Để tìm mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng người ta làm thí nghiệm sau đây:-  Rót đầy nước vào một ống nghiệm nhỏ rồi đổ nước này vào một cái đĩa thủy...
Bài 26-27.9*. Giơ hai ngón tay thành hình chữ V (H.26-27.2). Nhúng một ngón tay vào nước, để một ngón khô. Khi thổi vào hai ngón tay ta sẽ có cảm giác hai ngón tay không mát như nhau.1. Ngón...