Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chố…


1.Hoàn cảnh lịch sử mớiSau chiến dich Việt Bác thu - đông 1947 vã Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (1 - 10 - 1949), tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến...
Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, thực dân Pháp thực hiện âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Đế quốc Mĩ tăng cường viện trợ để Pháp đẩy mạnh chiến tranh.“Hiệp định phòng thủ...
Về chính trị, ngày 3-3-1951, Việt Minh và Hội Liên Việt họp Đại hội I, đại biểu đã quyết định thống nhất hai tổ chức thành một mặt trận duy nhất là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam...
Sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, quân ta liên tiếp mở những chiến dịch tiến công vào phòng tuyến của địch ở chiến trường vùng rừng núi, trung du và đồng bằng, nhằm phá âm mưu đẩy...
Đề bàiBước vào thu - đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 110, 111 để trả lời.Lời giải chi tiết* Âm...
Đề bàiTại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 111 để lí giải.Lời giải chi tiết- Tháng 6 - 1950, Trung ương Đảng và...
Đề bàiDựa vào lược đồ (Hình 47), trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 111, 112 để trả lời.Lời giải chi tiết* Diễn...
Đề bàiSau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 112...
Đề bàiNêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 113, 114 để trả lời.Lời giải chi tiếtNội dung cơ bản...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 114, 115...
Đề bàiHãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu - đông 1950.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 114, 115 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiNhững sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu - đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk...
Đề bàiLập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị trong kháng chiến chống Pháp từ thu - đông 1950 đến trước...