Bài 26. Các loại quang phổ


1. Quang phổ phát xạ chia thành hai loại: quang phổ liên tục và quang phổ vạch.Quang phổ liên tục+ Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.+ Quang...
Đề bàiQuang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?Lời giải chi tiết- Quang phổ vạch phát xạ là một hệ...
Đề bàiQuang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?Lời giải chi tiết- Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến...
Đề bàiQuang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?Lời giải chi tiết- Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên...
Đề bàiQuang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra?A. Chất rắn.B.Chất lỏng.C. Chất khí ở áp suất thấp.D. Chất khí ở áp suất cao.Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuang phổ vạch phát...
Đề bàiChỉ ra câu sai.Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?A. Chất rắn.B. Chất lỏng.C. Chất khí ở áp suất thấp.D. Chất khí ở áp suất cao.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTrong quang phổ vạch phát xạ của hidro, ta thấy vạch lam nằm bên phải vạch chàm. Vậy các vạch đỏ và vạch tím nằm như thế nào?Lời giải chi tiếtVạch đỏ nằm bên phải vạch lam và vạch...