Bài 26 Cảm ứng ở động vật


KIẾN THỨC CƠ BẢN-        Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.-        Động vật đơn bào phản ứng...
Đề bàiMột bạn lỡ chạm tay phải những chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra các tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông...
Đề bài- Hãy cho biết con thủy tức sẽ phản ứng như thế nào khi ta dùng một chiếc kim nhọn châm vào nó.- Phản ứng của thủy tức có phải là phản xạ không? Tại sao?Lời giải chi tiết-        Khi...
Đề bàiTại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ (như co một chân) khi bị kích thích?Lời giải chi tiếtDo mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên...
Đề bài Đánh dấu x vào ô □ cho ý trả lời KHÔNG ĐÚNG về ưu điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.□   A-    Nhờ có hạch thần kinh nên số lượng tế bào thần kinh cùa động vật tăng lên.□ ...
Đề bàiCảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.Lời giải chi tiết Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống, đảm bảo cho sinh vật...
Đề bàiKhi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?Lời giải chi tiếtDo hệ thần kinh của động vật có hệ...
Đề bàiKể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?Lời giải chi tiết+ Bộ...