Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Thành phần dân cư Châu Mĩ gồm:☐ Người da vàng.☐ Người da trắng.☐ Người da đen.☐ Tất cả các ý trên.Trả lời:☒ Tất cả các ý trên.
Đánh dấu × vào ô ☐ trước  ý đúng.Dân cư Châu Mĩ sống tập trung ở:☐ Các đồng bằng.☐ Miền núi.☐ Miền ven biển và miền Đông.Trả lời:☒ Miền ven biển và miền Đông.
Hoàn thành bảng sau:Khu vựcMức độ phát triểnNông nghiệpCông nghiệpBắc Mĩ sản xuấtngànhTrung Mĩ và Nam Mĩ sản xuấtngànhTrả lời:Khu vựcMức độ phát triểnNông nghiệpCông nghiệpBắc MĩKinh tế phát triển nhấtsản xuất: lúa mì, bông, lợn, bò sữa, cam, nho…ngành công nghệ kĩ...
Hãy điềm vào ô ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.☐ Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.☐ Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư trên thế giới..☐ Hoa Kì...