Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)


Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới.GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng thứ...
Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.GỢI Ý LÀM BÀIThành phần dân cư của châu Mĩ là:- Người Anh-điêng- Người gốc Âu- Người gốc Phi- Người gốc Á- Người lai
Quan sát Bản đồ Các nước trên thế giới, hãy: Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào? GỢI Ý LÀM BÀIHoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương:- Phía Bắc: Canada-...
Quan sát Bản đồ Các nước trên thế giới, hãy: Chỉ trên bản đồ và đọc tên thủ đô của Hoa Kì. GỢI Ý LÀM BÀIThủ đô của Hoa Kì là Oa-sinh-tơn
Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?GỢI Ý LÀM BÀI– Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.– Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu...
Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ.GỢI Ý LÀM BÀI– Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn (lúa mì, bông, lợn, bò sữa,...
Em biết gì về đất nước Hoa Kì.GỢI Ý LÀM BÀI– Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.– Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện với...