Bài 26 .Chi tiêu trong gia đình


Chi tiêu trong gia đình là gì?Hướng dẫn trả lờiChi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng như cầu vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.
Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình? hướng dẫn trả lời Chi tiêu các nhu cầu vật chất: như ăn,mặc,ở,đi lạiChi tiêu cho các nhu cầu văn hoá tinh thần: học tập,giao tiếp,giải trí, tham quan Chi tiêu cho các hộ...
Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không? Hướng dẫn trả lờiChi tiêu của các hộ gia đình trong thành phố lớn hơn so với ở nông thôn 
Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình? Hướng dẫn trả lờiPhải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu Chi chi tiêu khi thực sự cần thiếtChi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập