Bài 26. Clo


Đề bàiThành phần chính của không khí là O2 và N2. Khi không khí có lẫn một số khí độc là Cl2 và H2S thì có thể cho lội qua dung dịch nào sau đây để loại bỏ chúng?A. Dung...
Đề bàiĐiều chế khí clo trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa cần có màng ngăn xốp vì:A. ngăn không cho khí 2 phản ứng với khí Cl2B. ngăn không cho khí Cl2 phản...
Đề bài Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hoá sau:\(NaCl\buildrel {\left( 1 \right)} \over \longrightarrow HCl\buildrel {\left( 2 \right)} \over \longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 3 \right)} \over \longrightarrow NaCl\buildrel {\left( 4 \right)} \over \longrightarrow C{l_2}\buildrel {\left( 5 \right)}...
Đề bàiKhông dùng thêm hoá chất bên ngoài làm thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết 4 chất lỏng sau: \(NaCl,N{a_2}C{O_3},HCl,{H_2}O.\)Lời giải chi tiết  NaClNa2CO3HClH2O NaClKhông hiện tượngKhông hiện tượngKhông hiện tượngKhông hiện tượng Na2CO3Không hiện tượngKhông hiện tượngCó...
Đề bàiCó ba lọ đựng riêng biệt ba khí là clo, hiđro clorua và oxi. Nêu phương pháp hoá học để nhận biết được ba khí trên.Lời giải chi tiếtDùng quỳ tím để nhận biết các khí Clo, Hidro clorua...
Đề bàiTừ các chất  NaCl, MnO2, H2SO4 đặc.Hãy viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, hiđroclrua.Lời giải chi tiết*Cách 1\(\eqalign{ & 2NaCl\,\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,2HCl \uparrow \cr & Mn{O_2}\,\, + \,\,\,4HCl\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,MnC{l_2}\,\, + \,\,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O \cr}...
Đề bàiCho 26,1 gam mangan đioxit vào dung dịch HCl dưa. Tính thể tích khí bay ra (đktc)b. Cho khí này tác dụng với sắt nung nóng. Tính khối lượng sản phẩm thu được.c. Cho sản phẩm thu được ở...
Đề bài Cho 10,8 gam kim loại hoá trị III tác dụng với khí clo thu được 53,4 gam muối khan.a. Xác định tên kim loại.b. Tính khối lượng dung dịch NaCl 30% cần dùng để điều chế lượng clo trên.Lời...